عنصر مادی و معنوی جرم در دستگاههای حکومتی
28 بازدید
محل نشر: سازمان بازرسی و نظارت 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی